เริ่มที่หัวใจ
ลำตะคอง(Live) - >พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
ลำตะคอง(Live) พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
Sorry, on demand service is not yet available in your country
  • Embed
  • Download
View 6,655
เนื้อเพลง


เพลง : ลำตะคอง(Live)
อัลบั้ม : เริ่มที่หัวใจ
ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

รวงข้าวรอเคียวเก็บเกี่ยวกลางนา เหลืองงามทาบทาทุ่งกว้างแห่งลำตะคอง
เดือนอ้ายฟ้าใสเมฆสูงลอยล่อง แดดทอแสงเรืองรอง
อาบทุ่งทองทิวไม้ปลายนา พริ้วลมโลมลูบจูบผิวแผ่วเนื้อ
ล่องลอยลำเรือย่ำค่ำเสียงแคนบอกลา แสงไต้ริบพริบๆ พรายมา
คืนสู่เรือนเคหาถิ่นท้องนาอาบฟ้าห่มดาว เคียวคันเก่ากร่อนแล้วแก้วตา
โอ้นานหนักหนาน้องนางทิ้งนาหนีไกล ลืมรวงข้าวลำคลองเคยอาบน้ำใส
กลับขุ่นข้นเหมือนน้ำใจ เจ้าหนีไกลลืมลำตะคอง
เคียวคันเก่ากร่อนแล้วแก้วตา โอ้นานหนักหนา
น้องนางทิ้งนาหนีไกล ลืมรวงข้าวลำคลองเคยอาบน้ำใส
กลับขุ่นข้นเหมือนน้ำใจ เจ้าหนีไกลลืมลำตะคอง
รวงข้าวรอเคียวเก็บเกี่ยวกลางนา รอน้องแก้วตา
เกี่ยวก้อยร้อยเคียวเกี่ยวรวง เดือนยี่ตัวพี่นี่แสนเป็นห่วง
เหมือนเม็ดข้าวทิ้งรวง เจ้าลับล่วงลืมลำตะคอง
เหมือนเม็ดข้าวทิ้งรวง เจ้าลับล่วงลืมลำตะคอง

 

Comment