Keep Rocking
อะไรก็ผิด - >Labanoon
อะไรก็ผิด Labanoon
Sorry, on demand service is not yet available in your country
  • Embed
  • Download
View 21,255
เนื้อเพลง


Song : อะไรก็ผิด Lyrics
Album: Keep Rocking
Artist: Labanoon

โหลด Mp3 กว่า 6000 เพลง
ลูกค้าทรูมูฟสมัคร กด *9339 แล้วโทรออก
หรือโหลดได้ที่
http://mp3combo.truelife.com/mp3download/

รักที่เริ่มจะเก่า ก็คงเหลือเวลาไม่นาน เพราะว่าความสำคัญ หมดลงแล้วเมื่อเธอหมดใจ
ฉันเหมือนของเก่าๆ ที่เธออยากทิ้งไป ใช่ไหมเธอ ..โอว..

ทุกๆเรื่องมันผิด เมื่อความคิดของเธอเปลี่ยนไป พยายามเท่าไร ก็ไม่เห็นจะได้กลับมา
รักที่เริ่มมาดี ก็อาจมีน้ำตา ใช่ไหมเธอ ..โอว..

คนที่เธอหมดรัก คงไม่ยากที่จะเข้าใจ ทำอะไร ก็ผิด เสมอ

ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอ เอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้น เพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดี ทำดีก็คงไม่ได้อะไร
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย รั้งเธอเอาไว้ คงได้ไม่นาน
เพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว

ของที่เริ่มจะเก่า ก็ไม่เหลือคุณค่าอะไร แม้ต้องช้ำเพียงใด จะไม่ฝืนใจเธอหรอกหนา
ฉันมันต้องเข้าใจ ปล่อยให้เธอเลิกรา ใช่ไหมเธอ ..โอว..

คนที่เธอหมดรัก คงไม่ยากที่จะเข้าใจ ทำอะไร ก็ผิด เสมอ

ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอ เอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้น เพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดี ทำดีก็คงไม่ได้อะไร
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย รั้งเธอเอาไว้ คงได้ไม่นาน
เพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว

คนเคยรักกัน ผูกพันมากมาย แต่วันนี้ทำอะไรก็ผิด ........
รักเธอจาง หัวใจฉันรั้ง ไม่ไหว

ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอ เอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้น เพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดี ทำดีก็คงไม่ได้อะไร
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย รั้งเธอเอาไว้ คงได้ไม่นาน
เพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว

Comment