Bangarang
Bangarang ft. Sirah - >Skrillex
Bangarang ft. Sirah Skrillex
ไฟล์เพลงนี้สามารถดาวน์โหลดได้เท่านั้น
  • Embed
  • Download
View 4,542
เนื้อเพลง


Song : Bangarang ft. Sirah Lyrics
Album : Bangarang
Artist : Skrillex

โหลด Mp3 กว่า 6000 เพลง
ลูกค้าทรูมูฟสมัคร กด *9339 แล้วโทรออก
หรือโหลดได้ที่
http://mp3combo.truelife.com/mp3download/

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
Bangarang! (BASS!)

Bangarang

Take me under

Bangarang

Take me under (BASS)

Bangarang

Take me under

Bangarang

Take me under (BASS)

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
Bangarang!

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
Bangarang! (BASS!)

Take me under

Take me under

Take me under

Bangarang (BASS)

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
Bangarang! (BASS!)

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
We rowdy

Shout to all my lost boys
Sh-sh-sh-sh-sh-shout to all my lost boys
Bangarang! (BASS!)

Take me under

Take me under

Bangarang

Take me under

Bangarang

Take me under (bass)

They say I lost my marbles,
but I got these beats coming out the back of my Toy car
Aye yo! I'm eating fun-dip right now, not giving a fuuuuucc-

Comment