Ten To Twelve
ภาวนา - >Ten To Twelve
ภาวนา Ten To Twelve
Sorry, on demand service is not yet available in your country
  • Embed
  • Download
View 32,668
เนื้อเพลง
เพลง : ภาวนา
อัลบั้ม : Ten To Twelve
ศิลปิน : Ten To Twelve

ถามตัวเองประจำ ว่าทำไมเธอไม่ไปไหน
คิดจะลืมเธอ แต่เธอไม่เคยจะหายไป
ลบภาพเก่าๆ ที่เรายังมีให้กันในความหลัง
สิ่งที่เธอทำจดจำได้ทุกตอน

* คืนนี้คงเป็นคืนที่ฉันลุ่มร้อน
และคืนนี้อยากจะทำก็ทำได้เพียงอ้อนวอน

** และขอพร ให้คืนนี้ฉันเข้านอนเพื่อลืมที่ผ่านมา
เฝ้าภาวนาให้ฉันลบภาพเธอทิ้งไป
ตื่นมาฉันคงอุ่นใจ เมื่อพบกับวันนี้
มีฝนโปรยปรายเพื่อล้างน้ำตาให้หายไป

คิดจะลืมเธอ แต่เธอไม่เคยจะเลือนหาย
มันคงไม่ง่ายดาย ชีวิตไม่แน่นอน

(*,**)

*** อยากขอพร ให้คืนนี้ฉันขอนอนเพื่อลืมที่ผ่านมา
เฝ้าภาวนาให้ฉันลบภาพเธอทิ้งไป
ตื่นมาฉันคงอุ่นใจ เมื่อพบกับวันนี้
มีฝนโปรยปรายเพื่อล้างน้ำตาให้หายไป
(***)
Comment