My Wold
ทิ้งไว้ในใจ - >Big Ass (บิ๊กแอส)
ทิ้งไว้ในใจ Big Ass (บิ๊กแอส)
Sorry, on demand service is not yet available in your country
  • Embed
  • Download
View 4,374
เนื้อเพลง


Song : ทิ้งไว้ในใจ
Album : My World
Artist : Big Ass (บิ๊กแอส)

โหลด MP3 กว่า 8,000 เพลง
ลูกค้าทรูมูฟสมัคร กด *9339 แล้วโทรออก
หรือโหลดได้ที่ http://mp3combo.truelife.com/mp3download

เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหม... อย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้
ในเมื่อฉันไม่มีความหมาย ห้ามไปก็เท่านั้น
แต่จะขอร้องเธอสักครั้ง... ว่ารักที่ฉันเคยให้
จะเอาไว้ที่เธอได้ไหม แม้เธอจะไม่ต้องการ

ไม่ต้องเอาไปทิ้ง ให้มันไกลสายตา ไม่ต้องเอาไปไหน

ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกัน รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า
เอาไว้ที่เดิม เผื่อวันหนึ่ง หากเธอต้องไม่เหลือใคร
เธอยังเหลือฉันอยู่ ให้รู้ว่าเธอนั้น มีฉันอยู่ในใจ

ไม่อยากเห็นเธอไปกับเขา อยากรั้งเอาไว้ให้ได้
แต่ก็รู้ว่าคงจะสายเกินไปสำหรับฉัน
เก็บความรักฉันไว้ให้ดี เมื่อวันไหนที่เธอร้องให้
หากเธอค้นหัวใจ จะรู้ว่าเธอยังคงมีฉัน

ไม่ต้องเอาไปทิ้ง ให้มันไกลสายตา ไม่ต้องเอาไปไหน

ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกัน รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า
เอาไว้ที่เดิม เผื่อวันหนึ่ง หากเธอต้องไม่เหลือใคร
เธอยังเหลือฉันอยู่ ให้รู้ว่าเธอนั้น มีฉันอยู่ในใจ

ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกัน รักที่ได้จากฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่า
เอาไว้ที่เดิม เผื่อซักวัน หากเธอต้องไม่เหลือใคร
เธอยังเหลือฉันอยู่ ให้รู้ว่าเธอนั้น มีฉันอยู่ในใจ

รักที่ได้จากฉัน ใจที่ฉันเคยให้ เอาไว้ที่เธอได้ไหม... ทิ้งไว้ในหัวใจ
แม้ว่าเธอไม่รัก แม้ฉันห้ามไม่ได้ แต่จะขอรักเธอต่อไป... จะยังไงก็รักเธอ

Comment