ก้าวใหม่ # 1
เจ็บนิดเดียว - >นิตยา บุญสูงเนิน
เจ็บนิดเดียว นิตยา บุญสูงเนิน
Sorry, on demand service is not yet available in your country
  • Embed
  • Download
View 8,575
เนื้อเพลง
เพลง : เจ็บนิดเดียว
อัลบั้ม : ก้าวใหม่ # 1
ศิลปิน : นิตยา บุญสูงเนิน

ต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้าย
เพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจ
ก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขา
ไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์เอาใจเอาความรักจริง
มอบให้เธอ ที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็น
ให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทาย
จบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่า
ส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียว


.....หากเจอกันก็ไม่ต้องมาทักคนรักเก่าเขายังดีกว่าฉัน
ทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกันเพราะว่าสิ่งนั้นฉันว่ามันไม่ควร
ก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขา
ไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์เอาใจเอาความรักจริง
มอบให้เธอ ที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็น
ให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทาย
จบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่า


ส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียว
อยากให้เธอลองมาเป็นให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้าง
จะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกัน
จงกลับไปหาคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไป
เจ็บนิดเดียว
Comment