Me , My Dream & My Producer
ไม่มีทางเลือกอื่น (พริ้ง) - >รวมศิลปิน AF5
ไม่มีทางเลือกอื่น (พริ้ง) รวมศิลปิน AF5
Sorry, on demand service is not yet available in your country
  • Embed
  • Download
View 1,841
เนื้อเพลง
เพลง: ไม่มีทางเลือก
อัลบั้ม: Me, My Dream & My Producer
ศิลปิน : รวมศิลปิน AF

ก็เพราะว่าเธอบังเอิญพบคนที่เธอฝัน
โทษฟ้าและดินมานานเพราะเธอไม่ตั้งใจ
แต่ปมปัญหาที่เธอเริ่มผูกไว้
กลายเป็นคำถามที่ต้องตอบวันนี้

ถ้าขอไม่ให้เจอกันแล้วเธอจะยอมไหม
ถ้าขอให้เลือกคนเดียวชี้มาที่ฉันสิ
เท่าที่มองเห็นหรือที่จะเป็นจากนี้
ไม่อาจหลีกหนีคำตอบที่เลวร้าย

* ไม่เห็นจะมีทางเลือกอื่น นอกจากฉันและเธอจบกัน
สมองนิ่มๆ อย่างฉัน ยังพอคิดได้
อาจเพราะฉันอารมณ์เปราะบาง รักมากแต่ยอมไม่ไหว
ฉันขอจากไป อยู่อย่างคนรู้คุณค่าตัวเอง

ก็ฉันบังเอิญเป็นคนคิดมากเรื่องศักดิ์ศรี
ไม่ขอก็ให้ดีๆ แม้ว่าต้องเสียใจ
หากจะให้ยื้อถึงนาทีสุดท้าย
จะดีกว่าไหม ที่จะเจ็บแค่นี้

(*,*)

ร้องไห้ออกไป ก็ยังถือว่าลงโทษตัวเอง
Comment